Sunucunun Ortalama Puanı
0 5 üzerinden

1979 yılında İstanbul'da doğdum. Üniversite'de Gazi Üniversitesi Nakış Öğretmenliği bölümünü bitirdim.
Nakış ile ilgili araştırmalarıma, üniversite son sınıfta aynı zamanda tez ödevim de olan Anadolu'nun
zengin işleme tekniklerini araştırarak başladım. Geleneksel bir teknik olan nakışı güncel yorumlayarak
sanatta, yeniden üretim noktasına taşımayı hedefliyorum. Gündelik yaşam ve çevreden ilham alıyorum.
İşlevlerini yitirmiş farklı materyalleri, mesela meyve çekirdeklerini ,kurutulmuş çiçekleri, jüt ipliklerini
nakışla birleştirmeyi çok seviyorum. Aynı zamanda İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi'nde Nakış öğretmeni ve Alan Şefi olarak görev almaktayım ve bu vizyonu öğrencilerime de
aktarmak istiyorum. Halen Nişantaşı Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünde yüksek lisans
eğitimimi sürdürüyorum.
Cinsiyetçi bir yaklaşımla uzun yıllar “kadın işi” olarak nitelendirilen ve üretim biçiminden kaynaklı, zanaat
temelli nakış sanatını,bu cinsiyetçi algıyı değiştirmek,nakış sanatını yeniden canlandırmak ,amacıyla
kurduğu nakış atölyelerini aracı ederek eski zamanlardaki popülerliğini canlandırmayı,nakışın bir sanat
formu olarak takdir ve teşvik edilmesini hedefliyorum.

Sunucunun Ortalama Puanı
0 5 üzerinden

1979 yılında İstanbul'da doğdum. Üniversite'de Gazi Üniversitesi Nakış Öğretmenliği bölümünü bitirdim.
Nakış ile ilgili araştırmalarıma, üniversite son sınıfta aynı zamanda tez ödevim de olan Anadolu'nun
zengin işleme tekniklerini araştırarak başladım. Geleneksel bir teknik olan nakışı güncel yorumlayarak
sanatta, yeniden üretim noktasına taşımayı hedefliyorum. Gündelik yaşam ve çevreden ilham alıyorum.
İşlevlerini yitirmiş farklı materyalleri, mesela meyve çekirdeklerini ,kurutulmuş çiçekleri, jüt ipliklerini
nakışla birleştirmeyi çok seviyorum. Aynı zamanda İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi'nde Nakış öğretmeni ve Alan Şefi olarak görev almaktayım ve bu vizyonu öğrencilerime de
aktarmak istiyorum. Halen Nişantaşı Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünde yüksek lisans
eğitimimi sürdürüyorum.
Cinsiyetçi bir yaklaşımla uzun yıllar “kadın işi” olarak nitelendirilen ve üretim biçiminden kaynaklı, zanaat
temelli nakış sanatını,bu cinsiyetçi algıyı değiştirmek,nakış sanatını yeniden canlandırmak ,amacıyla
kurduğu nakış atölyelerini aracı ederek eski zamanlardaki popülerliğini canlandırmayı,nakışın bir sanat
formu olarak takdir ve teşvik edilmesini hedefliyorum.

Gelecek Etkinlikleri